Miasta i krainy

Warszawa 2
Warszawa

Rada miejska Warszawy w 1861 i 1862 roku – cz.2

Czerwieńcy, stojąc na stanowisku: „Wszystko — albo nic”, na wprowadzanie reform patrzyli niechętnie, bali się, że kompromis uśpi czujność narodu; przyjmowanie udziału w tworzonych przez władze zaborcze instytucjach uważali za zdradę, za „umizgi Targowicy do Moskali” — postanowili do wyborów w Warszawie nie dopuścić; odgrażali się, że rozpędzą zgromadzenie wyborcze, choćby im przyszło gnić w […]

Read More
Warszawa 1
Warszawa

Rada miejska Warszawy w 1861 i 1862 roku – cz.1

Jako odpowiedź na krwawe manifestacje lutowe w 1861 roku ogłasza cesarz Aleksander II akt z dnia 26 marca, obdarzający Królestwo Kongresowe szeregiem reform administracyjnych w duchu autonomicznym. Reformy te, mające na celu uspokojenie wzburzonych umysłów, oparte były na projekcie Wielopolskiego, któremu też cesarz powierzył wprowadzenie ich w czyn. Współcześnie prawie z ogłoszeniem koncesji: zamknięcie Towarzystwa […]

Read More
Kraków 2
Kraków

Rada miasta Krakowa sprzed 50 laty – cz.2

Mało kto w Krakowie wiedział, jakie atrybucje ma Rada Miejska w nowoczesnym znaczeniu tego słowa. Nikt prawie nie kupował i nie czytał wydrukowanego przez magistrat statutu. Wojna panowała nad życiem wszechwładnie. „Czas” pierwszy artykuł w sprawie Rady i wyborów ogłasza dopiero dnia 26 lipca. Artykuł to bardzo znamienny i ciekawy. Zaznacza, że chwila pod względem […]

Read More
Kraków 1
Kraków

Rada miasta Krakowa sprzed 50 laty – cz.1

Po 1848 roku, to jest w okresie centralistycznego i despotycznego ministerium Bacha, zniesiona została (1853 roku) Rada Miejska Krakowa; władze zaś administracyjne zamiast samorządnego ciała wybranego — mianowały urzędowy wydział miejski. Tym sposobem prastara stolica pozbawiona została przedstawicielstwa obywatelskiego. Z nastaniem ery konstytucyjnej obywatele Krakowa zwracali się niejednokrotnie z prośbami do ministra stanu o przywrócenie […]

Read More
Spis
Warszawa

Przewodnik po Powązkach – Spis alfabetyczny

Abramowska Stanisława (z Motzów), działaczka socjalistyczna, 27. V. 15 grób.Aleksandrowicz Jerzy, przyrodnik, 62. V.Armiński Franciszek, astronom, katakumby.Bakałowiczowa W., artystka, przy murze koło I bramy. Bądarzewska Teofila, pianistka, 181. I.Bielińska Anna, malarka, 10. I.Bieliński Franciszek, ofiara listopadowych mordów w 1905 r., 168, III.Bogdański Antoni, legionista, 12. V.Bogusławski Jakub Ferdynand, legionista, ściana kościelna połudn.-wsch.Bogusławski Wojciech, twórca polskiego […]

Read More
Powązki 3 - Ivonna Nowicka
Warszawa

Przewodnik po Powązkach – cz.3

Zarówno w starych katakumbach, w murowanych grobach, jak w ginących mogiłach ziemnych spoczywają tu zwłoki wielu bohaterów z końca XVIII i początku XIX w. Nagrobki najczęściej bez krzyży, kolumny lub sarkofagi, zdobne oznakami żołnierskimi — byli to ludzie, dla których obóz był szkołą, towarzysze broni najbliższą rodziną, którzy z orężem w ręku przebiegali świat — […]

Read More
Powązki 2
Warszawa

Przewodnik po Powązkach – cz.2

Z artystów teatru warszawskiego pochowani tu: Żółkowski Alojzy, ojciec (zm. 1822 roku), i syn zm. 1889 r. (13. I), Kudlicz, wielki artysta Teatru Narodowego, kierownik szkoły dramatycznej (12. V). Bakałowiczowa (obok bramy I przy murze), Rywacka przy katakumbach, filar kw. 5, Jan Królikowski (D. I) zm. 1886 r. i inni. Z malarzy: jeden ze znakomitszych […]

Read More
Powązki 1 - Aw58
Warszawa

Przewodnik po Powązkach – cz.1

…nie ma śmierci, jest tylko siew na święte przyszłości żniwa. B. ostrowska W Polsce ustalił się z dawna zwyczaj chowania zmarłych w kościelnych podziemiach lub w obrębie murów kościoła. Gdy w 1781 roku powstaje pierwszy w Warszawie cmentarz zamiejski na Koszykach (dla parafian Św. Krzyża), pobożni uważają za „zniewagę dla ciała, krzywdę dla duszy grzebanie […]

Read More