Stefan Żeromski
Wielcy ludzie

Ze wspomnień osobistych o Stefanie Żeromskim

Gdy dnia 23 listopada stałam wśród olbrzymiego tłumu publiczności na podwórzu Zamku Warszawskiego wobec trumny Stefana Żeromskiego, gdy potem w długim pochodzie szłam za tą trumną, okrytą sztandarami narodowymi — myśl moja biegła w przeszłość, ku żywemu jeszcze Twórcy, nie tylko śladami Jego dzieł pisanych, i wspomnieniami goniłam życie Jego i wspomnienia własne z życiem […]

Read More
Biegun północny 2
Różne

Do bieguna północnego! – cz.2

W 1910 roku Amundsen na dawnym okręcie Nansena — „Framie”, wyprawił się ponownie na Ocean Południowy, dn. 17 grudnia 1911 roku dosięgną! bieguna południowego, o czym w miesiąc później przekonał się naocznie kierownik angielskiej wyprawy biegunowej, kapitan Scott, znalazłszy na biegunie namiot, nad którym powiewał sztandar norweski. Dzięki doskonale wyznaczonej drodze Amundsen, nie błądząc, nie […]

Read More
Biegun północny
Różne

Do bieguna północnego! – cz.1

Biegun północny! tajemniczy biegun północny! Nikt na nim nie był. Nie dotknęła go stopa ludzka, oko ludzkie nie widziało, tylko lotna i silna myśl człowieka biegnie ku niemu od dawna, chcąc go poznać, zbadać, zawładnąć nim. Podróż do bieguna od wieków nęciła śmiałków nieustraszonych. Groźny biegun strzegł swej nietykalności, strzegł swych tajemnic; ochraniany przez pola […]

Read More
Maksymilian Heilpern
Wielcy ludzie

Maksymilian Heiplern — wspomnienie pośmiertne

Od początku istnienia naszego pisma spotykaliście, czytelnicy, nieraz artykuły przyrodnicze, podpisane nazwiskiem: M. Heilpern, lub drobnymi literkami: m.h. Artykuły te pisane pięknym językiem polskim, proste, jasne, zawsze oparte o najnowsze zdobycze wiedzy — pisane były przez zmarłego w listopadzie 1924 roku przyrodnika i znakomitego pedagoga, Maksymiliana Heilperna. Kto by, mówiąc o Zmarłym, powiedział itylko „znakomity […]

Read More
Młodzież
Walka o wolność

Młodzież a sprawa pokoju powszechnego

Przed kilkunastu dniami pismo „Robotnik” wydruko­wało artykuł bardzo ważny i ciekawy dla życia szkół, więc chociaż pisany jest dla dorosłych, podamy wam jego treść, jego myśl przewodnią. Pani W. Weychert-Szymanowska, przytaczając słowa Mickiewicza: W słowach chęć tylko widzę, w działaniu potęgę, Trudniej dzień dobrze przeżyć niż napisać księgę. chce przypomnieć ludziom, że nie dość wygłaszać […]

Read More
Ogrodnik
Różne

Ogrodnik – cudotwórca

Cudotwórcą, czarodziejem nazywają w Ameryce jed­nego z jej synów — robotnika nazwiskiem Burbenk. On sam nazwał się daleko skromniej — eksperymentatorem- -ogrodnikiem. Burbenk urodził się w Chester w stanie Massachusetts, był czternastym z rzędu dzieckiem w robotniczej rodzinie. Po ukończeniu elementarnej szkoły wstąpił jako robotnik do fabryki. Tutaj po krótkim czasie, niezadowolony za­równo z zarobków, […]

Read More
Powódź
Różne

Powodzie

W czasie zimy rzeki polskie prawie wszystkie zamar­zają, powierzchnia ich pokrywa się skorupą lodową, tym grubszą, im zima była ostrzejsza, im mrozy były silniej­sze i trwały dłużej. Wisła wygląda wtedy „jak srebrna tablica”. Gdy nadchodzą ciepła wiosenne, gdy słońce do­grzewa mocniej, a deszcze ciepłe zlewają zamarzniętą zie­mię, topią się śniegi, a lody na rzekach kruszeją, […]

Read More
Polska-flaga
Walka o wolność

Przed pięciu laty

Przed pięciu laty! Czy pamiętacie, co się działo przed pięciu laty? Czy pamiętacie te piękne dnie listopadowe, gdy przed waszymi oczyma, wobec was, historia zapisywa­ła wielkie dziejowe wypadki? Czy pamiętacie? Listopad 1918 roku przyniósł Polsce po długich latach niewoli — wolność polityczną: ustąpiła przemoc zaborców, zjednoczyły się gwałtem rozdzielone ziemie, Polska stanę­ła wolna i zjednoczona, […]

Read More
Katastrofa w Japonii
Różne

Katastrofa w Japonii

Lato tegoroczne w Japonii obfite było bardzo w trzę­sienia ziemi, powtarzały się one częściej niż zwykle, ale były przeważnie słabe i nie budziły żadnych obaw. Dnia 1 września około godziny 12 w południe w okolicy Zatoki Tokijskiej nastąpił wstrząs, który siłą swą i gwał­townością nie ustępował najsilniejszym wstrząśnieniom, jakie zapisano w dziejach Japonii w 1498 […]

Read More
Gazety
Różne

O gazetach

Rano, gdy dzieci idą do szkoły, spotykają wszędzie po drodze spieszących z paczkami gazet pod pachą roznosicieli: mężczyzn, kobiety, gromady dzieci, którzy roznoszą po domach gazety. Na rogu wielu ulic stoją półki lub szafki, przy których przekupnie sprzedają pisma, wreszcie często mali chłopcy po ulicy biegają z okrzykiem: „Gazeta!” „Ku­rier!” itp., wskakują do tramwajów, zaczepiają […]

Read More