Przewodnik po Powązkach – Spis alfabetyczny

Spis

Abramowska Stanisława (z Motzów), działaczka socjalistyczna, 27. V. 15 grób.
Aleksandrowicz Jerzy, przyrodnik, 62. V.
Armiński Franciszek, astronom, katakumby.
Bakałowiczowa W., artystka, przy murze koło I bramy. Bądarzewska Teofila, pianistka, 181. I.
Bielińska Anna, malarka, 10. I.
Bieliński Franciszek, ofiara listopadowych mordów w 1905 r., 168, III.
Bogdański Antoni, legionista, 12. V.
Bogusławski Jakub Ferdynand, legionista, ściana kościelna połudn.-wsch.
Bogusławski Wojciech, twórca polskiego teatru, ściana kościelna.
Bohomolec, miejsce grobu niewiadome płn.-zach.
Bontemps Konstanty, generał, katakumby, filar 6—7.
Brandt, lekarz, 13. III.
Brodowski Antoni, malarz, 13. V.
Brzeziński Mieczysław, działacz oświatowy, 174. II.
Chochlik, zob. Zagórski W.
Czaban Edward, filantrop, 21. VI.
Czarnowska Barbara, zob. Żbikowska Barbara z Czarnowskich. Dawid Władysław, uczony pedagog, 252.
Dawidowa Jadwiga (ze Szczawińskich), działaczka społeczna, 252.

Ks. Degórski, kapelan Czwartaków, katakumby, filar 4—5.
Ks. Dembek, członek Tow. Patr. (tablica na grobie Czarneckich) 3. III.
Deotyma, zob. Łuszczewska Jadwiga.
Dygasiński Adolf, literat, 84. V.
El., zob. Laskowski.
Elsner, muzyk, 185. V.
Faleński Felicjan, poeta, 28 IV.
Dr Fritsche, twórca kol. letnich, 11. III.
Gabryela, zob. Żmichowska Narcyza.
Galasiewicz, muzyk, 71. III.
Giejsztor Jakub, powstaniec z 1863 r., 72. II.
Giedroyć Romuald, legionista, 25. III.
Gloger Zygmunt, folklorysta, 52. II.
Głowacki Aleksander (Prus Bolesław), 209. I.
Godebski Cyprian, poeta-legionista, 10. IV.
Gosselinówna Emilia, entuzjastka, H. III.
Grajnert, pisarz ludowy, 175. V.
Gregorowicz J. K., pisarz ludowy, redaktor „Przyjaciela Dzieci”, R. II.
Grudziński Stanisław, poeta, 30. VI.
Helbich Adam, lekarz, 162. III.
Hiszpański St., szewc, działacz z 1861 r., 57. VI.
Hube Romuald, prawnik, E. I.
Jabłonowski Aleksander, historyk, 109. VI.
Jachowicz Stanisław, pedagog i filantrop, przy katakumbach, fil. 8.
Janikowski, założyciel ochron, 19 pod murem.
Jastrzębowski Wojciech, agronom, 162. V.
Jeske August, pedagog, 167. III.
Jordan (J. Wieniawski).
Józefowicz Adam, legionista, 81. IV.
Ilnicka Maria, poetka, 158, IV.
Karłowicz Jan, lingwista-etnograf, 33. IV.
Karłowicz Mieczysław, muzyk, 33. IV.
Kaufman L., rzeźbiarz, 25. IV.
Kątski Apolinary, muzyk.
Kenig Józef, dziennikarz, 3. II.
Kierbedź St., budowniczy, M. VI.
Kiliński Jan, szewc, powstaniec z 1794 r., miejsce grobu niewiadome.
Kokular, malarz.
Kołłątaj Hugo, mąż stanu z końca XVIII w., miejsce grobu niewiadome.
Komorowski Ignacy, muzyk, 13. IV.
Ks. Konarski St., pijar, reformator szkół, miejsce grobu niewiadome.
Kopczyński Onufry, twórca gramatyki polskiej, miejsce grobu niewiadome.
Korzeniowski Józef, powieściopisarz, 126, I.
Kostrzewski Franciszek, malarz, 181, IV.
Kozłowski Aleksander, uczestnik walk z 1848 r., 20. I. Krajewski Aleks., działacz narodowy, 181. II.
Krajewski Henryk, filantrop, 45. III.
Krakowowa Paulina, autorka dla dzieci, 158. I.
Królikowski Jan, artysta, D. I.
Krzemiński Stanisław, czł. Rz. Nar. 1863 r., 44. IV.
Kudlicz, artysta, 12. V.
Kurpiński Karol, muzyk, 158. III.
Laskowski (El.) poeta, 52. I.
Lewandowski Leopold, muzyk, F. VI.
Le Brun Piotr, malarz-żołnierz, 157. IV.
Le Brun, dr, 157. IV.
Leszczyński Stanisław, działacz oświatowy, 176.
Łabęcki H., górnik, 8. IV.
Łazarowicz Kaz., działacz oświatowy, 206. IV.
Łuszczewska Jadwiga (Deotyma), poetka. 64. I.
Maciejowski Aleksander, historyk, 3. II.
Magdalena, markietanka 1794 r., miejsce grobu niewiadome. Magier Antoni, przyrodnik, 8. I.
Majewski Urban, naczelnik straży ogniowej, 180. IV. Majorkiewicz Jan, entuzjasta, 20. I.
Malczewski Antoni, poeta, mogiła nieznana, pomnik 14. III. Maleszewski Tytus, malarz, 175. V.
Marrene Waleria, powieściopisarka, 10. II.
Markiewicz dr, twórca kolonii letnich, 199. III.
Marszałkiewicz, malarz, 29. II.
Maszyński, malarz, 25.
Merlini, budowniczy, katakumby, fil. 22—23.
Michaux-Miron, poeta, 5. VI.
Moniuszko Stanisław, muzyk, 9. III.
Nałkowski Wacław, geograf, mogiła 219. II.
Niedzielski, muzyk, 175. IV.
Noskowski Zygmunt, muzyk, 16. VI.
Nowosielski, założyciel Ochron Tow. Dobr.
Odyniec Edward, poeta, 29. II.
Ogiński Wacław, katakumby.
Papi Teresa (Teresa-Jadwiga), autorka dla młodzieży, 180. IV. Pawiński, historyk, 207. VI.
Pawliszak Wacław, malarz, 35. I.
Pers Maria, nauczycielka, 159. IV.
Pietkiewicz (Pług), literat, 84. V.
Pięciu Poległych, 179. VI.
Pług, zob. Pietkiewicz.
Podkowiński Władysław, malarz, 22. III.
Popławski Jan, dziennikarz, 176. II.
Potocki Stanisław, generał wojsk polskich, 25. I.
Promyk, zob. Prószyński Konrad.
Prószyński Konrad (Promyk), działacz oświatowy, 68. I.
Prus Bolesław, zob. Głowacki Aleksander.
Pruszyński, rzeźbiarz, 21. V.
Przyborowski, historyk, 180. VI.
Przybylski Zygmunt, komediopisarz, 169. IV.
Puchewicz, działacz socjalistyczny, 192. I.
Redel Jakub, legionista, 24. VI.
Rywacka, artystka, przy katakumbach, fil. 5.
Sabowski Wł. (Wołody Skiba), literat, 19. IV.
Sarbiewski, poeta, miejsce niewiadome.
Schodowski Julian, ofiara mordów z 1 maja 1905 r., 275. Skimborowiczowie H. A., entuzjaści, 161. II.
Słupecki dr, 8. IV.
Stattler Wojciech, malarz, 26. IV.
Stefani Jan, muzyk, 181. IV. (tablica).
Szlezygier, żołnierz z 1848 r., 189. II.
Szymanowski Wacław, dziennikarz, 40. V.
Sulimierski, twórca Słownika Geograficznego, 33. V.
Syrewicz Piotr, rzeźbiarz, 189. I.
Tański Janusz, działacz społeczny, 86. I.
Tokarzewski Szymon, rewolucjonista powstaniec, 25. II. mogiła.
Wałecki A., przyrodnik, 53. II.
Wieniawski J. (Jordan), literat, 16. I.
Wieniawski Henryk, muzyk, II. IV.
Wolski Stanisław, malarz, 154. VI.
Wołody Skiba, zob. Sabowski Władysław
Wóycicki Kazimierz, literat 199. IV.
Wróblewski Kazimierz, legionista, 31. I.
Zagórski W. (Chochlik), poeta-żołnierz, 267. IV.
Żbikowska Barbara z Czarnowskich, podchorąży, 29. II.
Żmichowska Narcyza (Gabryela), poetka, 19. III.
Żmurko, malarz, E. II.
Żółkowski Alojzy, artysta, 13. I.
Żwan Antoni, legionista, 19. I.