pisarz

Karol Miarka 2
Karol Miarka

Karol Miarka – cz.2

W 1861 roku, mając lat 37, Karol Miarka pisze pierwszy raz powieść polską Górka Klemensowa — o nawróceniu Śląska. Opisuje w niej z zapałem zasługi niemieckich zakonników. Powieść tę zawiózł do przejrzenia Stalmachowi, redaktorowi „Gwiazdki Cieszyńskiej”. Ten nie tylko poprawił błędy językowe, ale z historią Długosza w ręku wykazał autorowi błędy historyczne. Pobyt u Stalmacha, […]

Read More
Karol Miarka 1
Karol Miarka

Karol Miarka – cz.1

Karol Miarka to jeden z cichych, lecz bardzo zasłużonych pracowników polskich. Ubogi nauczyciel ludowy, bez pomocy, samotny prawie, przez lat kilkadziesiąt pracował ze wszystkich sił nad odrodzeniem narodowym Śląska, nad wywalczaniem praw należnych ludowi polskiemu. Urodzony w 1824 roku, 24 października w Pielgrzymowicach na Śląsku, był jednym z osiemnaściorga dzieci nauczyciela ludowego. Wobec tak licznej […]

Read More
Henryk Sienkiewicz
Wielcy ludzie

Henryk Sienkiewicz

Przed kilku dniami (dn. 15 listopada) umarł sławny pisarz polski, Henryk Sienkiewicz. Imię jego jest w tej chwili na wszystkich ustach w Polsce; wszyscy wspominają jego zasługi, obmyślają sposoby uczczenia jego pamięci.

Read More
Konrad Prószyński 2
Konrad Prószyński

Konrad Prószyński – Wielki nauczyciel – cz.2

Wiedział, że kraj po walkach w 1863 i 64 roku wyludniony, że wielu zginęło na polach bitew lub w więzieniach, więcej jeszcze, jak ojca jego, dziadka, jak całą ich gromadę, rząd rosyjski wyrwał z domu rodzinnego, z ziemi ojczystej — rzucił w obce zimne kraje Azji. Ale tam w kraju dorasta młodzież, jego rówieśnicy. Co […]

Read More
Konrad Prószyński
Konrad Prószyński

Konrad Prószyński – Wielki nauczyciel – cz.1

Nasz nauczyciel pracuje w szkole szesnaście lat i co rok uczy czytać około dwudziestu dzieci: oprócz tego od lat jedenastu uczy wieczorami dorosłych — około dziesięciu ludzi rocznie. Obliczyliśmy, ile osób nauczył czytać. Wypadło bardzo dużo. Aż dziwne się wydaje, żeby jeden człowiek mógł tylu ludziom dopomóc w tak ważnej sprawie. Ale nauczyciel powiedział, że […]

Read More