Różne

Pracownicy
Różne

Praca robotnika

Ludzie pracują. Większość ludzi całe prawie życie spę­dza na drobnej pracy, której rezultatów na razie się nie dostrzega. Przez cały przeciąg życia czterdzieści do pięćdziesięciu lat (to jest od czternastego do sześćdziesiątego piątego ro­ku życia) dzień w dzień, z wyjątkiem nielicznych dni świątecznych, ludzie trudzą się, pracując, aby zdobyć dla siebie i swojej rodziny środki […]

Read More
Biegun północny 2
Różne

Do bieguna północnego! – cz.2

W 1910 roku Amundsen na dawnym okręcie Nansena — „Framie”, wyprawił się ponownie na Ocean Południowy, dn. 17 grudnia 1911 roku dosięgną! bieguna południowego, o czym w miesiąc później przekonał się naocznie kierownik angielskiej wyprawy biegunowej, kapitan Scott, znalazłszy na biegunie namiot, nad którym powiewał sztandar norweski. Dzięki doskonale wyznaczonej drodze Amundsen, nie błądząc, nie […]

Read More
Biegun północny
Różne

Do bieguna północnego! – cz.1

Biegun północny! tajemniczy biegun północny! Nikt na nim nie był. Nie dotknęła go stopa ludzka, oko ludzkie nie widziało, tylko lotna i silna myśl człowieka biegnie ku niemu od dawna, chcąc go poznać, zbadać, zawładnąć nim. Podróż do bieguna od wieków nęciła śmiałków nieustraszonych. Groźny biegun strzegł swej nietykalności, strzegł swych tajemnic; ochraniany przez pola […]

Read More
Ogrodnik
Różne

Ogrodnik – cudotwórca

Cudotwórcą, czarodziejem nazywają w Ameryce jed­nego z jej synów — robotnika nazwiskiem Burbenk. On sam nazwał się daleko skromniej — eksperymentatorem- -ogrodnikiem. Burbenk urodził się w Chester w stanie Massachusetts, był czternastym z rzędu dzieckiem w robotniczej rodzinie. Po ukończeniu elementarnej szkoły wstąpił jako robotnik do fabryki. Tutaj po krótkim czasie, niezadowolony za­równo z zarobków, […]

Read More
Powódź
Różne

Powodzie

W czasie zimy rzeki polskie prawie wszystkie zamar­zają, powierzchnia ich pokrywa się skorupą lodową, tym grubszą, im zima była ostrzejsza, im mrozy były silniej­sze i trwały dłużej. Wisła wygląda wtedy „jak srebrna tablica”. Gdy nadchodzą ciepła wiosenne, gdy słońce do­grzewa mocniej, a deszcze ciepłe zlewają zamarzniętą zie­mię, topią się śniegi, a lody na rzekach kruszeją, […]

Read More
Katastrofa w Japonii
Różne

Katastrofa w Japonii

Lato tegoroczne w Japonii obfite było bardzo w trzę­sienia ziemi, powtarzały się one częściej niż zwykle, ale były przeważnie słabe i nie budziły żadnych obaw. Dnia 1 września około godziny 12 w południe w okolicy Zatoki Tokijskiej nastąpił wstrząs, który siłą swą i gwał­townością nie ustępował najsilniejszym wstrząśnieniom, jakie zapisano w dziejach Japonii w 1498 […]

Read More
Gazety
Różne

O gazetach

Rano, gdy dzieci idą do szkoły, spotykają wszędzie po drodze spieszących z paczkami gazet pod pachą roznosicieli: mężczyzn, kobiety, gromady dzieci, którzy roznoszą po domach gazety. Na rogu wielu ulic stoją półki lub szafki, przy których przekupnie sprzedają pisma, wreszcie często mali chłopcy po ulicy biegają z okrzykiem: „Gazeta!” „Ku­rier!” itp., wskakują do tramwajów, zaczepiają […]

Read More
Dzieci-polskie-na-dalekim-wschodzie
Różne

Dzieci polskie na Dalekim Wschodzie

Na dalekiej Syberii od dawna mieszkało wielu Pola­ków, byli to zesłańcy polityczni lub ludzie, którzy wy­jechali w świat szukać zarobku. Polacy ci zamieszkiwali Syberię od kilku pokoleń, rozrzuceni po olbrzymiej tej krainie od Uralu do Oceanu Wielkiego, od granic chiń­skich do brzegów Lodowatego Morza, tworząc czasem wsie całe, gromadząc się najliczniej po wielkich handlowych miastach […]

Read More
Zbiorowy czyn
Różne

Zbiorowy czyn

Od lat kilku co dzień prawie słyszymy o pracach ame­rykańskich stowarzyszeń, ratujących zniszczone kraje Europy. W czasie wojny stowarzyszenia amerykańskie niosły wszędzie, bez względu na narodowość, wydatną pomoc ran­nym i jeńcom; karmiły głodnych, zaopatrywały w odzież obdartych i bosych, często prawie nagich; zgnębionym, samotnym, często zrozpaczonym dostarczały nawet rozry­wek. Skądże stowarzyszenia te biorą fundusze na […]

Read More
kalendarz 3
Różne

O kalendarzu

Przy stałym współżyciu i współpracy ludzie często od­czuwali konieczność jednostajnego określenia czasu. Okreś­lano go w codziennych stosunkach podług słońca mówiąc: w dzień, w nocy, rano, w południe, wieczorem. Gdy oka­zywała się jednak konieczność porozumiewania co do dal­szych lub dłuższych okresów czasu, trzeba było szukać innych wskazówek, oznak, dostrzeganie których dostępne byłoby dla wszystkich; takimi zjawiskami […]

Read More