Twórczość

Twórczość Stefanii Sempołowskiej 3
Twórczość

Twórczość Stefanii Sempołowskiej – cz.3

Grupę trzecią stanowi dość luźne i przypadkowe zestawienie trzech artykułów pisanych w latach 1937—1938. To artykuł na czterdziestolecie kaźni proletariatczyków, to głos o rozbrojenie, choćby moralne, głos z 1937 roku w zbrojącym się gorączkowo świecie, to wreszcie wspomnienie o pracach oświatowych z początku XX stulecia. Okruchy z lat wypełnionych pracą i walką o sprawiedliwość i […]

Read More
Twórczość Stefanii Sempołowskiej 2 - Ginny (Flickr)
Twórczość

Twórczość Stefanii Sempołowskiej – cz.2

Podobnie jak humanizm, patriotyzm Sempołowskiej nacechowany był radykalizmem społecznym i ludowością. Wyzwolenie Polski nastąpi wówczas dopiero, „gdy piętnaście milionów chłopów polskich zapragnie wolnej Polski”. W walce „o Polskę wolną i całą” w roku 1905 „lud polski stanął wraz z rosyjskim ramię przy ramieniu”. (Żyje Polska, 1916.) Powrót do Polski przemysłowego Śląska „powiększy liczbę robotników polskich, […]

Read More
Twórczość Stefanii Sempołowskiej 1 - Lin Kristensen (Flickr)
Twórczość

Twórczość Stefanii Sempołowskiej – cz.1

W twórczości literackiej i publicystycznej człowieka, który był przede wszystkim działaczem społecznym, bojownikiem — a taką była Stefania Sempołowska — trudno jest znaleźć kryteria dla wyróżnienia prac i publicystyki społecznej. Zarówno pisma pedagogiczne Stefanii Sempołowskiej, jak jej pisma więzienne czy sylwetki postaci historycznych i współczesnych, czy wreszcie prace geograficzne i krajoznawcze — tak są nasycone […]

Read More