Kraków

Kraków 2
Kraków

Rada miasta Krakowa sprzed 50 laty – cz.2

Mało kto w Krakowie wiedział, jakie atrybucje ma Rada Miejska w nowoczesnym znaczeniu tego słowa. Nikt prawie nie kupował i nie czytał wydrukowanego przez magistrat statutu. Wojna panowała nad życiem wszechwładnie. „Czas” pierwszy artykuł w sprawie Rady i wyborów ogłasza dopiero dnia 26 lipca. Artykuł to bardzo znamienny i ciekawy. Zaznacza, że chwila pod względem […]

Read More
Kraków 1
Kraków

Rada miasta Krakowa sprzed 50 laty – cz.1

Po 1848 roku, to jest w okresie centralistycznego i despotycznego ministerium Bacha, zniesiona została (1853 roku) Rada Miejska Krakowa; władze zaś administracyjne zamiast samorządnego ciała wybranego — mianowały urzędowy wydział miejski. Tym sposobem prastara stolica pozbawiona została przedstawicielstwa obywatelskiego. Z nastaniem ery konstytucyjnej obywatele Krakowa zwracali się niejednokrotnie z prośbami do ministra stanu o przywrócenie […]

Read More