Wielcy ludzie

Wilhelm Röntgen
Wielcy ludzie

Z dziejów nauki

Zmarł niedawno w Niemczech człowiek, którego nazwi­sko z czcią i wdzięcznością będzie zawsze wymawiane przez ludzi. Roentgen, uczony fizyk, dokonał w 1895 roku odkrycia, które ma nie tylko wielkie znaczenie w nauce, daje począ­tek doniosłym badaniom nad tak zwaną „energią promie­nistą”, ale odkrycie to zastosowane do życia ma wielkie znaczenie w walce z chorobami i […]

Read More
Babunia
Wielcy ludzie

Babunia z Czerniakowskiej ulicy

W Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej jest wielki dom wychowawczy. Mówię „wielki”, bo wychowuje się w nim wiele bardzo dzieci, przeszło czterysta. Są to prze­ważnie sieroty. Przywieziono je tu z różnych stron kraju. Są tam chłopcy duzi, mali i średni. Są dziewczynki duże, małe i średnie. Dziećmi tymi zajmują się wychowawczynie i wycho­wawcy. Jedni myślą o […]

Read More
Wacław Jezierski
Wielcy ludzie

W hołdzie Jezierskiemu Wacławowi

Z kolegą Wacławem Jezierskim chodziłam przez wiele lat w pracy pedagogicznej ramię przy ramieniu — słusznie więc, abym dziś mówiła o nim. Łączyły nas wszystkie kontrasty naszej psychiki i wszystkie podobieństwa naszych ukocham Poznałam kolegę Jezierskiego (naówczas nauczyciela w Szkole Kupców) u Wacława Nałkowskiego. I odtąd obok wspólnego zainteresowania geografią — łączył nas kult dla […]

Read More
Stefan Żeromski
Wielcy ludzie

Ze wspomnień osobistych o Stefanie Żeromskim

Gdy dnia 23 listopada stałam wśród olbrzymiego tłumu publiczności na podwórzu Zamku Warszawskiego wobec trumny Stefana Żeromskiego, gdy potem w długim pochodzie szłam za tą trumną, okrytą sztandarami narodowymi — myśl moja biegła w przeszłość, ku żywemu jeszcze Twórcy, nie tylko śladami Jego dzieł pisanych, i wspomnieniami goniłam życie Jego i wspomnienia własne z życiem […]

Read More
Maksymilian Heilpern
Wielcy ludzie

Maksymilian Heiplern — wspomnienie pośmiertne

Od początku istnienia naszego pisma spotykaliście, czytelnicy, nieraz artykuły przyrodnicze, podpisane nazwiskiem: M. Heilpern, lub drobnymi literkami: m.h. Artykuły te pisane pięknym językiem polskim, proste, jasne, zawsze oparte o najnowsze zdobycze wiedzy — pisane były przez zmarłego w listopadzie 1924 roku przyrodnika i znakomitego pedagoga, Maksymiliana Heilperna. Kto by, mówiąc o Zmarłym, powiedział itylko „znakomity […]

Read More
Aleksander Janowski
Wielcy ludzie

O panu Aleksandrze Janowskim

Chodziliście kiedy na wycieczkę z panem Aleksandrem Janowskim? Żal mi tych wszystkich, którzy nigdy pod kierunkiem pana Janowskiego nie zwiedzali kraju. Tak miło z nim wędrować, tak wesoło, tak swobodnie. Wśród obcych towarzyszy, nowych znajomych czujesz się jak wśród starych przyjaciół. Bawisz się, nie wiesz nawet, kiedy nauczyłeś się tylu ciekawych rzeczy. Wiesz jedno, że […]

Read More
Wielcy ludzie

Aniela Szycówna

Chcę wam opowiedzieć o przyjaciółce waszej, która ży­cie całe wam poświęciła, przez lat trzydzieści pracowała nad tym, abyście wyrośli na ludzi pożytecznych, mądrych, uczciwych, szczęśliwych, aby wam ułatwić naukę i życie. Życie całe zamknęła ona w pracy i trosce koło waszego wychowania, chociaż nie znała was i wyście jej nie znali, nigdy może nawet nie […]

Read More
Bolesław Limanowski
Wielcy ludzie

Bolesław Limanowski

W 1889 roku odbył się w Paryżu zjazd międzynarodo­wy robotniczy, w czasie którego postanowiono uznać dzień 1 maja za święto robotnicze, braterskie święto ludzi pra­cy, dążących do tego, aby żyć w braterskiej zgodzie, rów­ności, swobodzie i sprawiedliwości. Na zjeździe tym przed­stawicielem polskich robotników był Bolesław Limanow­ski. W drugim dniu posiedzenia stanął on na mównicy w […]

Read More
Karol Miarka 2
Karol Miarka

Karol Miarka – cz.2

W 1861 roku, mając lat 37, Karol Miarka pisze pierwszy raz powieść polską Górka Klemensowa — o nawróceniu Śląska. Opisuje w niej z zapałem zasługi niemieckich zakonników. Powieść tę zawiózł do przejrzenia Stalmachowi, redaktorowi „Gwiazdki Cieszyńskiej”. Ten nie tylko poprawił błędy językowe, ale z historią Długosza w ręku wykazał autorowi błędy historyczne. Pobyt u Stalmacha, […]

Read More
Karol Miarka 1
Karol Miarka

Karol Miarka – cz.1

Karol Miarka to jeden z cichych, lecz bardzo zasłużonych pracowników polskich. Ubogi nauczyciel ludowy, bez pomocy, samotny prawie, przez lat kilkadziesiąt pracował ze wszystkich sił nad odrodzeniem narodowym Śląska, nad wywalczaniem praw należnych ludowi polskiemu. Urodzony w 1824 roku, 24 października w Pielgrzymowicach na Śląsku, był jednym z osiemnaściorga dzieci nauczyciela ludowego. Wobec tak licznej […]

Read More